Time på lab

Man kan ikke bestille time på lab for blodprøver og liknende gjennom nettsiden eller helsenorge. Generelt kreves det konsultasjon med lege for blodprøver, eventuelt kan man ringe til ekspedisjonen og få oppsatt time på lab dersom det er et avklart behov for blodprøver.

OBS: førstegangskontroll svangerskap og tolketimer krever at man bestiller time ved å sende melding til ekspedisjonen gjennom «kontakt legesenteret» på startsiden.

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser