Influensavaksine 2022

Årets influensavaksine kommer i slutten av oktober og det er satt opp egne timer for vaksinasjon som pasienter i risikogruppen kan bestille.

Følg denne linken for å få vite mer om hvem som er i risikogruppen: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

Man bestiller time ved å trykke på «Bestill time» på forsiden og følger instruksjonen på helsenorge. Obs: det er svært viktig å overholde tidspunktet som er satt av til vaksinasjonen da det er mange som skal vaksineres på relativt kort tid. Vaksinen koster 300 kroner.

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser