Før planlagte undersøkelser og prøver på vårt laboratorium, må alle pasienten registrere seg i ekspedisjonen først.