Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid   155,-

Tillegg hos spesialist                                                107,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte                                                                56,-
Enkel pasientkontakt som fører til henvisning           66,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver                                                                        55,-
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning
og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin                                                                             55,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.                                                                           63,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.     95,-
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.      134 ,-
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.       181 ,-
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av  rekvisisjoner, henvisninger etc                                                         59,-
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer                                                                           160/259,-
Fakturagebyr                                                              59,-