Ved bestilling av akutt legetime skal man henvende seg per telefon. Vi jobber nå med å øke kapasiteten på telefon og prioriterer besvarelse av telefonhenvendelser. Det er ønskelig at man henvender seg til oss ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid, og ikke til legevakten i Trondheim. Legevakten i Trondheim kan brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp ut over vår åpningstid.  

SMS skal brukes til bestilling av ordinær time og fornying av resept. SMS besvares raskest mulig, men da telefonhenvendelser gis prioritet, vil det kunne ta opp til to virkedager før SMS besvares. I så måte skal SMS ikke benyttes til hastehenvendelser. 

Ordinære legetimer kan også bestilles online hos egen fastlege. Foreløpig er det kun fastlege Svend Peder Vesterfjell som har denne ordningen for sine pasienter.