E-resept innebærer at legen sender resepten elektronisk til en database. Man kan gå til et fritt valgt apotek og få ut den forskrevne medisin ved å oppgi personalia og legitimasjon. Fornyelse av resepter som tidligere er skrevet ut har i utgangspunktet en bestillingstid på to dager.

Mer informasjon fås både på legekontoret og via Helsedirektoratets nettside http://www.helsedirektoratet.no/it-helse/eresept/informasjonsmateriell/, alternativt via telefon 800 40 404.

Skulle det oppstå problemer med uthenting av medisin er det bare å ta kontakt med oss.