Pasientene til fastlegene Tor Magne Johnsen og Svend Peder Vesterfjell kan nå bestille ordinære legetimer 10 virkedager fram i tid. Vi ønsker som tidligere helst en problemstilling pr konsultasjon.

Endringen vil ikke redusere vår kapasitet til å ta imot pasienter samme dag for akutte problemstillinger.