Senteret sitt bannerbilde

Skal du ta urinprøve?

12. april 2017

Ta prøve fra: Første vannlating om morgenen.

Hvis dette ikke er mulig, bør det være minst 2 timer siden forrige vannlatin.

Prøven må oppbevares i en ren, egnet beholder med lokk, fås kjøpt på apotek.

Merk prøven med navn og personnummer!

Prøven kan oppbevares 2 timer i romtemperatur, eller inntil 24 timer i kjøleskap.

Elektroniske brev via PasientPost

15. februar 2017

Legene ved Midtbyen legesenter har nå mulighet til å sende Elektroniske brev via PasientPost til pasientene. Dette gir mulighet for rask og sikker elektronisk kommunikasjon, og vi håper at vi etter hvert først og fremst kan kommunisere via denne løsningen.
 
For å få dette til må pasientene ha registrert mobilnummer i vårt journalsystem og ha BankID på mobil  eller BankID med kodebrikke.
Dersom legen sender PasientPost vil man motta SMS fra 2097 (Helserespons) med følgende tekst og link  :
 
Du har mottatt en ny PasientPost. Logg inn med BankID på https://pasientpost.no/login?= ditt mobilnummer. Mvh Midtbyen legesenter, Trondheim (MIDTBYEN).
 
Man logger inn via linken og kommer inn på PasientPost med innloggingsalternativer BankID med kodebrikke og BankID på mobil. Man kan også logge inn på PasientPost via andre enheter på nettsiden https://pasientpost.no/
 
Etter at man har logget inn, finner man brevet under Pasientpost i  hovedmenyen.
 
 

Timebestilling hos fastlegene Tor Magne Johnsen og Svend Peder Vesterfjell

7. januar 2016

Pasientene til fastlegene Tor Magne Johnsen og Svend Peder Vesterfjell kan nå bestille ordinære legetimer 10 virkedager fram i tid. Vi ønsker som tidligere helst en problemstilling pr konsultasjon.

Endringen vil ikke redusere vår kapasitet til å ta imot pasienter samme dag for akutte problemstillinger.

 

 

Frikort

23. juni 2014

Frikort for helsetjenester får man automatisk fra Helfo når man har betalt over et visst beløp i egenandeler. Husk at frikortet må registreres aktivt i vårt system, enten i forbindelse med legetimen eller i ekspedisjonen. Dersom dette ikke registreres hos oss, må man betale legetimen som før. Selv om man har frikort, kan det i enkelte tilfeller være egenandeler å betale for forbruksutstyr.

Bestilling av akutt legetime og ordinær legetime

22. januar 2013

Ved bestilling av akutt legetime skal man henvende seg per telefon. Vi jobber nå med å øke kapasiteten på telefon og prioriterer besvarelse av telefonhenvendelser. Det er ønskelig at man henvender seg til oss ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid, og ikke til legevakten i Trondheim. Legevakten i Trondheim kan brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp ut over vår åpningstid.  

SMS skal brukes til bestilling av ordinær time og fornying av resept. SMS besvares raskest mulig, men da telefonhenvendelser gis prioritet, vil det kunne ta opp til to virkedager før SMS besvares. I så måte skal SMS ikke benyttes til hastehenvendelser. 

Ordinære legetimer kan også bestilles online hos egen fastlege. Foreløpig er det kun fastlege Svend Peder Vesterfjell som har denne ordningen for sine pasienter.

Betalingsautomat i venterommet

16. september 2012

Betaling for legetimen eller andre tjenester gjøres på vår betalingsautomat i venterommet. Følg instruksene på betalingsautomatens skjerm. Den er enkel i bruk, og gjør at både du og vi sparer tid.

 

E-resept

10. april 2010

E-resept innebærer at legen sender resepten elektronisk til en database. Man kan gå til et fritt valgt apotek og få ut den forskrevne medisin ved å oppgi personalia og legitimasjon. Fornyelse av resepter som tidligere er skrevet ut har i utgangspunktet en bestillingstid på to dager.

Mer informasjon fås både på legekontoret og via Helsedirektoratets nettside http://www.helsedirektoratet.no/it-helse/eresept/informasjonsmateriell/, alternativt via telefon 800 40 404.

Skulle det oppstå problemer med uthenting av medisin er det bare å ta kontakt med oss.

 

Registrering i ekspedisjonen

14. juni 2009

Før planlagte undersøkelser og prøver på vårt laboratorium, må alle pasienten registrere seg i ekspedisjonen først.